individuele coaching

Individuele coaching is een heel effectieve en efficiente manier om gericht aan het werk te gaan met specifieke persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van voorvallen uit het dagelijks werk. Directer kan haast niet. Zo krijg je door de interactie met de coach en met je dagelijkse werkzaamheden een heldere kijk op je eigen functioneren. Bewustzijn van het eigen functioneren leidt al bijna vanzelf tot verbeteren. In samenwerking met je coach onderzoek je welke vaardigheden je nodig hebt en ga je die oefenen. Je past ze vervolgens in de praktijk toe en in een volgende sessie kan je ze desgewenst nog verder ontwikkelen.

individuele coaching in stappen

Sterker nog dan bij onze trainingen, wordt ieder coachingstraject persoonlijk afgestemd. Daardoor is moeilijk een overzicht te geven van wat allemaal mogelijk is, of om een algemeen geldend stappenplan te maken. Toch kunnen we globaal aangeven hoe we te werk gaan.

inventarisatie

In een kennismakingsgesprek kijken we samen naar wat je leervraag is. Dat kan heel breed zijn, maar kan ook heel toegespitst zijn op één enkele vaardigheid. Voorwaarde is dat het gaat om een aspect van jouw functioneren dat in je werksituatie naar voren komt.

plan van aanpak

Naar aanleiding van het gesprek maken we een plan van aanpak dat we met jou en je leidinggevende bespreken. Natuurlijk op zo´n manier dat je privacy gewaarborgd is. In dit plan staan o.a. wat je wil leren, in hoeveel sessies en wat het beoogde eindresultaat is.

gerichte sessies

Sessies aan de hand van het plan. Deze sessies zijn steeds gericht op het leerdoel en wat je daarmee in de praktische werksituatie hebt gedaan en wat je er mee aankan. Heel praktisch dus. Steeds terugkijken hoe het ging, kijken wat de volgende stap is en daarmee oefenen.

oefenen in de praktijk

Wat tijdens de sessies naar voren komt oefen je vervolgens in de praktijk. Op die manier "veranker" je wat je hebt geleerd. In de praktijk is "het echte leren". Er zijn ook coachingstrajecten waar de coach zelf meegaat in de praktijk

evaluatie en verankering

Na afloop, en bij langere trajecten ook tussendoor, volgt er een evaluatie. Om te zorgen dat wat je in het traject hebt geleerd ook echt beklijft, is een deel van deze evaluatie ook een "vooruitkijken". Een plan maken om zelf in de toekomst bezig te blijven met je vaardigheden verbeteren.

idividuele coaching technici