wat is coaching

Coaching gaat om vaardigheden. Vaak vaardigheden die nodig zijn in het werk. Het gaat dan om de meer sociale vaardigheden. Want als het technische vaardigheden betreft noemt men het al snel een opleiding of een stage. Veel van deze sociale vaardigheden -communicatie, samenwerken, management, enz.- zijn moeilijker in woorden te vatten. Ze laten zich niet in een theoretische cursus onder de knie krijgen.

Coaching gaat juist helemaal uit van de situatie in de praktijk: Al doende leert men, ervaringsleren. Alleen met wat werkelijk gebeurt ga je in coaching aan het werk. En dat is erg efficient. Je houdt je bezig met wat je direct nodig hebt. Het andere laat je liggen. Dat heb je toch niet nodig. En het is erg effectief: Doe je het niet goed, dan voel je het meteen.

verschil tussen coaching en counseling

Counceling en coaching zitten dicht tegen elkaar en in de praktijk is het vaak moeilijk een scherpe grens te trekken. Bij counseling komen de persoonlijke achtergronden, gevoelens en gedachten van waaruit iemand handelt meer naar voren. Een goed voorbeeld is stress-counseling en burnout begeleiding met coaching op vaardigheden zoals time-management, en counseling waar innerlijke overtuigingen een rol spelen, zoals: "ik moet ieder te vriend houden". Counseling en coaching werken op een verschillend niveau en kunnen elkaar naadloos aanvullen. En hoewel coaching en counseling op het eerste gezicht op elkaar lijken, vraagt counseling wel degelijk een andere insteek. Kunnen omschakelen tussen de verschillende niveaus, zonder glitches, is daarbij voor een goede counselor/coach een vereiste!

verschil tussen coaching en consultancy

Zowel de consultant als de coach houden zich bezig met het werk dat in een organisatie of op een af­deling gebeurt. Het grote verschil is dat de consultant zich bezig houdt met de inhoud van het werk, en de coach met de manier waarop, het proces. Een consultant zal dus inhoudelijke voorstellen doen, terwijl een coach zich daar verre van houdt.

het verschil van training en coaching

Coaching verschilt van training, maar op het eerste gezicht lijken ze veel op elkaar. Beide hebben te maken met het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Meestal zijn leerdoelen gerangschikt rondom de werkpraktijk.

Bij training kan je bijna altijd spreken van een grote gemene deler in de leerdoelen van de groep deelnemers. Ook staat een training naast het werk. Het is alsof het werk even stopt, en men zich gaat bekwamen in vaardigheden die men nodig heeft in het werk. Voor training wordt een programma gemaakt waarin de leerdoelen naar voren komen. Als het goed is komt iedere deelnemer daarin tot zijn/haar recht. Alle deelnemers volgen nu hetzelfde programma. Ook als het huidige werk nu even net niet om de betreffende vaardigheden vraagt.
Vergelijk uit de techniek: Trainingen zijn Off-Line

Bij individuele coaching wordt veel meer dan bij training, uitgegaan van specifieke leerdoelen van het individu in de werksituatie. En gebeuren de coachingsessies vaak aan de hand van situaties in het werk. Coaching is dus niet zozeer naast het werk, als wel meer in het werk. Het werk wordt als het ware niet gestopt.
Vergelijk uit de techniek: Coaching is On-Line

Helemaal duidelijk is dat bij team coaching. Daarbij gaat de coach vooral in op interacties van teamleden. Individuele vaardigheden komen slechts aan bod voor zover ze invloed hebben op het samenwerken. Team-coaching is het meest effectief tijdens het gewone, dagelijkse werk. Was individuele coaching al "On-Line", coaching van teams is dat nog veel duidelijker

Overigens zijn veel van de trainingen van De Gooijer Training & Coaching gericht op de individuele deelnemers. Binnen een raamwerk heeft ieder daar zijn of haar eigen individuele leerdoelen. Daardoor is het verschil tussen onze training en coaching kleiner dan daar waar gewerkt wordt met (semi-) standaard trainingen.

kennis van techniek

Om technici te kunnen coachen zal de coach wel kennis moeten hebben van de techniek. En van het werken in de techniek. Alleen dan kan de coach aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van de persoon die wordt ge-coached. Want werken in de techniek vergt speciale vaardigheden, en een coach die dat niet aan den lijve heeft ondervonden kan zich moeilijker inleven.

menu coaching