waarom coaching van een team

Coachen van een team verschilt wezenlijk van individueel coachen. Bij het laatste gaat het vooral om de persoonlijke vaardigheden. Bij Coachen van een team ligt de nadruk op de groepsdynamiek in het team. Hoe grijpen de vaardigheden, of het gebrek daaraan in elkaar. Hoe is men op elkaar afgestemd. Focus op onderling samenwerken. De sterke en de zwakke kanten daarvan en daar gericht aan werken. De Coach spiegelt en zo wordt het ´gewone´ dagelijkse werk de slijpsteen waarmee het team wordt gepolijst

Coachen van een team is vooral nuttig wanneer prestatie of werksfeer van een team achterblijft bij wat men op grond van technisch en vakinhoudelijk "kunnen en kennen" zou verwachten. Team-coaching kan duidelijk maken hoe men met kennis en macht omgaat, hoe beslissingen worden genomen, hoe creativiteit haar weg mag vinden, ... Vaak is dan de uitkomst anders, dan dat men in eerste instantie zou denken. Groepsdynamiek gehoorzaamt vaak niet aan "hoe men het graag zou willen zien". Als deze mechanismen eenmaal duidelijk zijn, kan men ze constructief inzetten. Zó, dat ieders vaardigheden, kunnen en kennen, optimaal worden benut.
Gunnen en Kunnen...

tijdens het werk

Coaching van een team gebeurt veelal tijdens het werk. Het gewone werk kan dus gewoon doorgaan, en de coach is aanwezig bij bijvoorbeeld ontwerp-meetings, brainstorm-sessies, vergaderingen waar belangrijke besluiten worden genomen,...
Aan de hand van wat voorvalt laat de coach zien, en voelen de deelnemers aan den lijve hoe de verhoudingen liggen en hoe men reageert. De coach neemt dus geen beslissingen. Hij of zij is slechts een spiegel. Maar om dit te zijn is het noodzakelijk dat de coach niet alleen "mens"-vaardigheden heeft, maar ook feeling heeft met het vakgebied van de team-leden. En daarin zijn we gespecialiseerd.