ons bureau in het kort

De Gooijer Training & Coaching is een klein bureau gespecialiseerd in training en coaching van mensen met technisch werk. Dat doen we sinds begin 2001 met veel plezier. We leveren maatwerk, omdat iedere organisatie, ieder mens anders is.

aansluiten bij de belevingswereld

Mensen leren makkelijker van iemand waarvan ze merken dat hij weet waar hij het over heeft; dat hij hun eigen situatie uit ervaring kent. Als trainer/coach moet je kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de cursisten. Daarom zijn onze trainers en coaches niet alleen goed thuis in het trainers- en coachvak maar hebben ze vaak ook een technische achtergrond.

N.B.: waar we hij schrijven kunt u ook zij lezen.

ons uitgangspunt

Het vakinhoudelijke niveau is hoog in Nederland. Op het gebied van hun vak weten werknemers wat ze doen. We weten dat juiste communicatie en een goede werksfeer in grote mate bijdraagt aan een omgeving waarin mensen hun technische mogelijkheden en creativiteit willen en kunnen waarmaken. Cultuur en de manier van met elkaar omgaan vervult hierin een sleutelrol. Wij willen hierin graag ons steentje bijdragen door ondersteuning van mens Ún organisatie. Dat doen we met training, advies en coaching. Investeren in mensen betaalt ruimschoots terug.

Want techniek is niet automatisch, Techniek is mensenwerk...!