Wanneer wordt spanning overbelasting?

In het dagelijkse leven en op het werk staan we voortdurend bloot aan spanningen. Onopgemerkt, want we leren om gezond met spanningen om te gaan. Zo ondervinden we altijd zwaartekracht, maar hebben geleerd ons staande te houden. Het leidt meestal niet tot overbelasting. totdat je eens 12 uur stil moet staan! Niet alleen "vervelende" zaken, maar ook leuke dingen kunnen spanning opleveren: Een kind dat moe is van de leuke en spannende, komende verjaardag. Of je eigen verliefdheden! Spannend maar ook heel erg vermoeiend!

stress en burnout

Te veel spanning, een hoge belasting of werkdruk, of zelfs een langdurige lage(!) belasting geeft uiteindelijk overbelasting. Wie te lang doorgaat krijgt stress. We spreken van stress als de overbelasting verder gaat dan een beetje spanning, bij aanhoudend hoge werkdruk wanneer we niet goed kunnen omgaan met werkdruk. Stress wil zeggen dat het er voordurend is. Het organisme rust niet meer volledig uit, we kunnen de spanning niet meer loslaten als we een weekend willen uitrusten. Wie nóg verder gaat, raakt helemaal opgebrand. Niet een beetje, maar echt helemaal op; een maand vakantie helpt niet meer; twee maanden ook niet. Dat heet burnout. Stress en burnout zijn ziektes die, als er niets aan wordt gedaan, zichzelf in stand kunnen houden. Stress is heel pijnlijk voor de betrokkene én voor hun omgeving, de organisatie waarin de betrokkene werkt. Alleen wordt het vaak niet als stress herkent. N.B. We hebben het hier om mensen die enige tijd geleden wél goed functioneerden, die meestal zelfs gewaardeerde medewerkers waren. Het verraderlijke van stress is dat we eraan lijken te wennen. Wennen aan een ongelukkig leven en aan ondermaatse prestaties. Dat wens je toch niemand toe!

stressvolle situaties

Sommige situaties zijn meer stressvol dan andere, hebben meer spanningen (stressoren) voor de betrokkene. De manier hoe je met stressoren omgaat heeft mede invloed of je wel of geen stress krijgt. Daarin zitten elementen van de persoon én van de situatie. In onze hectische tijd is werk een bron van veel stressoren. Het is daarom goed dat werknemers én werkgevers meer van stress weten.

Want stress hoeft niet altijd duidelijk te zijn; stress kan een sluimerend bestaan leiden. Betrokkene voelt zich verre van gelukkig, is vaker korte tijd ziek en de werkprestaties lijden er enorm onder; maar het valt niemand op. Meer kennis van, en oog voor stress kan zo veel ellende besparen. Dat kan middels stresspreventie programma´s. Ook is het onmisbaar om tijdig opkomende stress te signaleren en er op tijd iets aan wordt gedaan. Daarvoor is coaching of als de stress zich in een verder stadium bevindt, counseling geschikt. Want des te eerder in het proces van ziek worden er actie wordt ondernomen, des te sneller is er genezing mogelijk. Daarbij helpt u de stress-counselor en de stress-coach. Meer daarover op verschil tussen een stress-coach en stress-counselor

stresspreventie

Stresspreventie is nuttig voor het terugdringen van verzuim in organisaties en voorkomt niet alleen de zo pijnlijke stress, maar bespaart de organisatie veel geld en ergernis. Want verzuim is uitermate lastig, zowel voor de betrokken als ook voor de organisatie. Stresspreventie richt zich op meerdere vlakken, het is een integrale aanpak die commitment van het management vraagt.

-1- in kaart brengen van stressoren op het werk en die aanpakken bij de bron
-2- aandacht voor communicatie, samenwerking en onderlinge ondersteuning
-3- het verbeteren van individuele reacties op stressoren (coping), omgaan met werkdruk
-4- het leren herkennen van de symptomen van stress, door managers en medewerkers
-5- het ontwikkelen en uitdragen van beleid op het gebied van psychologische arbeidsbelasting.

psychologische arbeidsbelasting

De term "Psychologische arbeidsbelasting" uit de vorige paragraaf behoeft enige toelichting. Het is inmiddels niet alleen algemeen erkent dat psychologische belasting op het werk ziekte kan veroorzaken, maar het wordt nu ook in de arbowet genoemd: De werkgever / leidinggevende heeft hier een zorgplicht en is verplicht beleid te ontwikkelen en te voeren op het gebied van deze psychologische arbeidsbelasting. Dus naast dat beleid op stresspreventie nuttig is, het verzuim beperkt en onnodig leed voorkomt, is het ook nog eens wettelijk verplicht. Kijk hierbij ook naar de bepalingen op het gebied van discriminatie en intimidatie. (seksuele intimidatie, pesten, etc.) Beleid voeren houdt niet alleen in beleid onwikkelen, maar zeker ook het breed gedragen presenteren aan alle werknemers. Zodat ieder weet wat wel en wat niet kan.

meer over werkdruk, stress, burnout, stresspreventie en counseling:

De Gooijer Training & Coaching biedt u counseling en coaching in de begeleiding van stress en burnout. Daarnaast kunnen we u met raad en daad bijstaan in uw stresspreventie programma, bijvoorbeeld met training, workshops of persoonlijke trajecten time-management, persoonlijke effectiviteit en omgaan met werkdruk. Wilt u meer weten over stress, burnout, counseling en aanverwante zaken, dan kunt u contact met ons opnemen. Meer achtergrondinformatie over stress en burnout vindt u op de site: counseling en coaching bij stress en burnout (www.stress-counseling.nl)

stress en burnout trajecten