waarom deze sitemaster training

Het terrein waarin de sitemaster wordt toegepast, antenne- en kabelmetingen voor GSM-sites, is technisch complex. Toch moeten de metingen door uw servicetechnici snel worden uitgevoerd om concurrerent te blijven met andere aanbieders. Steeds vaker worden sitemaster-metingen als deel van preventief onderhoud aangeboden naast de core-business van het plaatsten van sites. Medewerkers zijn daarom vaak niet bekend of opgeleid om deze ingewikkelde metingen goed uit te voeren en vooral om ze te interpreteren. Doel van deze Nederlandstalige training is het aanleren van de benodigde kennis en ervaring om snel en efficient met de sitemaster te kunnen werken en om meetresultaten juist te interpreteren.

voor wie

Deze training is bedoeld voor gebruikers van de anristu site master. Zowel gebruikers die al langere tijd zoŽn sitemaster gebruiken maar de theoretische achtergrond missen, als ook nieuwe gebruikers die onbekend zijn met de materie van transmissielijnen en antennes.

voordelen van de cursus

Sneller en efficienter leren werken door kennis en vaardigheden:

- cursus wordt in de Nederlandse taal gegeven
- theoretische basisbegrippen van antennes en transmissielijnen / antennekabels
- foutmechanismes en de benodigde metingen
- mogelijkheden van de anritsu sitemaster
- plan van aanpak voor het doen van metingen
- hands-on training van de verschillende metingen met de sitemaster
- interpretatie van de metingen en correctieve acties
- rapportage

Anritsu-Sitemaster training trainingen overzicht