waarom deze training

Servicetechnici hebben veelvoudig contact met klanten. Daarbij komt het vaak voor dat ze er ter plekke alleen voorstaan en er veel wordt gevraagd van hun initiatief en oplossend vermogen. Tenzij het om (preventief) onderhoud gaat, is de reden om service in te roepen vaak een defect of een klacht. De servicetechnicus, man of vrouw die de zaak behandelt heeft een gedegen technische opleiding gehad. Maar in de serviceafhandeling speelt de menselijke kant, omgaan met de klant, vaak een even grote rol voor het beeld dat uw klant van uw organisatie heeft. En dat beeld wilt u natuurlijk hoog houden. Vaardigheden op dit gebied zijn nogal eens onderbelicht. Hier liggen niet alleen kansen om de serviceprestatie te verbeteren, maar vooral ook om het beeld dat uw klant van uw bedrijf heeft op een hoger niveau te brengen.

voor wie

Training bedoeld voor bedrijven met een technische service-organisatie, die graag zien dat er bij servicegevallen verantwoord met de klant wordt gecommuniceerd. Dat kan gaan van goed luisteren naar wat de klant wil, tot het omgaan met zeer onredelijke, kwade of juist heel verlegen of onkundige klanten. In alle gevallen streven naar een oplossing die uw klant Ún bedrijf ten goede komt en een goede indruk achterlaat; dit alles zonder dat de serviceman/vouw zich geweld hoeft aan te doen.

voordelen

uw servicetechnici:
- dragen een positief beeld van uw bedrijf uit, service als ambassadeur
- weten waar nodig grenzen te geven, geven een professionele indruk
- weten waar hun bevoegdheden liggen en kunnen daarmee voorruit
- kunnen informatie winnen die uw commercieele activiteiten bevorderen
- kunnen situaties en klanten goed inschatten en daarop inspelen
- voelen zich veiliger in moeilijke klantsituaties, kunnen er goed mee omgaan

uw klant
- voelt zich gehoord
- uw klant weet waar hij/zij aan toe is

training communicatie service overzicht training